Hledáte informace o tvárnicích?

Zdící systém z tenkostěných vibrolisovaných betonových tvárnic vyráběných na lisech nové generace v kombinaci s izolačním sendvičovým komplexem, predstavuje u nás zatím málo používanou konstrukci a koncepci stavby domu. V západní Evropě a v USA, však jde o běžně používaný systém už desítky let.

V některých zemích západní Evropy náleží tomuto materiálu dominantní podíl na stavebním trhu a například ve Francii má podíl víc než 80% v porovnání s ostatními stavebními materiály (nepočítaje v to litý beton). Systém se vyvíjí už více než 50 let a je prakticky cenově bezkonkurenční.

Velmi zjednodušeně je možné postup výstavby popsat tak, že po postavení svislých a vodorovných operných konstrukcí z tenkostěných betonových tvárnic se tyto vylijou betonem, provedou instalační práce a nakonec se na obvodové konstrukce zevnitř nalepí izolační sendvičový komplex, který zabezpečí tepelnou izolaci domu a tvoří součastně vnitřní povrchovou úpravu ploch.